x
Wyszukaj w serwisie
x

Palma Wielkanocna 2019

Regulamin konkursu

„Palma Wielkanocna”

TUŁOWICE, 12 kwietnia 2019r.

 

ORGANIZATOR

TUŁOWICKI OŚRODEK KULTURY

ul. Porcelanowa 8

49-130 Tułowice

tel 77 4600672, 77 4600674

e-mail: tokdyrekcja@wp.pl

FUNDATOR NAGRÓD

Tułowicki Ośrodek Kultury

CEL IMPREZY

Przypomnienie i promowanie zapomnianych zwyczajów i obrzędów kultywowanych na wsi opolskiej w okresie wielkopostnym, poprzez wykonywanie i udostępnianie mieszkańcom wyrobów tematycznie związanych z okresem wielkopostnym i świętowanym nadejściem wiosny (palma)

MIEJSCE I TERMIN dostarczenia i stawiania palm

Kościół Parafialny pod wezwaniem Świętego Rocha w Tułowicach

12 kwietnia 2019 r. (piątek)

O godz. 900 wszyscy uczestnicy konkursu przywożą swoje palmy do kościoła, gdzie zostaną ustawione lub indywidualnie umawiają termin z ks. Proboszczem.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Przygotowanie palmy na rurze metalowej lub listwie drewnianej, o minimalnej wysokości 4,5 metra, mile widziane są palmy wyższe,

elementy dekoracyjne palmy powinny pokrywać minimum 2,5 metra jej wysokości,

przy każdej wysokości palmy należy zarezerwować 2 metrowy (nie ozdobiony) montażowy odcinek, w celu przymocowania palmy w stojaku,

uczestnik konkursu we własnym zakresie przygotowuje wizytówkę opisującą wykonawcę palmy,

do ozdobienia palmy należy wykorzystać naturalne elementy przyrodnicze (tatarak, słoma, witki wierzbowe i brzozowe, siano), bibułę, suszone trawy i kwiaty, wstążki, itp.,

 

NIE UŻYWAMY IGLAKÓW, SZTUCZNYCH KWIATÓW I PLASTIKÓW

 

ADRESACI KONKURSU

Stowarzyszenia, grupy nieformalne, jednostki ochotniczej straży pożarnej,

klasy szkolne,

osoby indywidualne,

rodziny.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

• Mocowanie palm na stojakach w kościele.

• Powołanie komisji konkursowej.

OCENA

Komisja konkursowa 12.04.br dokona oceny palm.

Organizator w ramach konkursu przewiduje dyplomy i nagrody.

Informacja o przyznanych nagrodach zostanie przekazana przez Księdza Proboszcza na mszy w Niedzielę Palmową, tj. 12 kwietnia 2019r., o godz. 1100. W sprawie otrzymania nagród proszę kontaktować się z Tułowickim Ośrodkiem Kultury od 16 do 18 kwietnia br.

 

Serdecznie zapraszam

do wzięcia udziału w konkursie

Helena Wojtasik

Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury