x
Wyszukaj w serwisie
x

Święto Opolskiej Pisanki 2019

plakat 02.png

PDFKonkurs dla dorosłych 2019.pdf (81,55KB)

PDFKonkurs dzieci 2019.pdf (88,79KB)

„Opolska Pisanka” (dla dorosłych) – konkurs zdobienia metodą batiku,

„Ozdobne Jajo” (dla dorosłych) – zdobienie dowolną techniką,

konkursy zdobienia jaj wielkanocnych

w ramach imprezy pod nazwą „Święto Opolskiej Pisanki”

TUŁOWICE 7.04.2019 roku

 

1. ORGANIZATOR

TUŁOWICKI OŚRODEK KULTURY

ul. Porcelanowa  8

49-130 Tułowice

tel/fax (77) 4600672, 4000674, e-mail toktulowice@wp.pl

2. IMPREZA OTRZYMAŁA PATRONAT

Starostwa Powiatowego w Opolu 

3. CEL IMPREZY

Przypomnienie i utrwalanie zwyczajów i obrzędów kultywowanych na wsi opolskiej w okresie wielkopostnym.

4. MIEJSCE I TERMIN

Sala widowiskowa Tułowickiego Ośrodka Kultury, ul. Porcelanowa 6, obok dworca PKP.

7 kwietnia 2019 (niedziela)

godz. 1000 – 1200 przygotowanie jaj w ramach konkursu

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

    • warunkiem przystąpienia do konkursu ”Opolska Pisanka” jest przyniesienie 3 surowych jaj1 lub/i wydmuszek, i narzędzi.

    • Każdy uczestnik konkursu typuje 3 prace na konkurs (dwie przyniesione ze sobą i jedną wykonaną w czasie konkursu).

    • Każdy uczestnik konkursu „Ozdobne Jajo” typuje 3 prace na konkurs (dwie przyniesione ze sobą i jedną wykonaną w czasie konkursu).

6. ADRESACI KONKURSU

    • Młodzież od lat 16 i osoby dorosłe z terenu Opolszczyzny.

7. OCENA

Prace konkursowe oceniane będą pod względem :

    • zgodności z tradycją techniki pisania,

    • estetyki wykonania,

    • doboru i łączenia kolorów.

Prace wykonane i ocenione w czasie trwania konkursu przechodzą na własność Organizatora. Zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej, na terenie Tułowic.

8. PRZEWIDYWANE NAGRODY:

Za zajęcie I, II, III miejsca w każdej z kategorii konkursowej 

Organizator w ramach konkursu przewiduje: 

    a) Drobny upominek za wzięcie udziału w konkursach,

    b) poczęstunek.


 

„Opolska Pisanka” (dla dzieci i młodzieży)

konkurs zdobienia jaj wielkanocnych

w ramach imprezy pod nazwą „Święto Opolskiej Pisanki”

TUŁOWICE 7.04.2019 roku

 

ORGANIZATOR

TUŁOWICKI OŚRODEK KULTURY

ul. Porcelanowa 8

49-130 Tułowice

tel/fax (77) 4600672, 4000674, e-mail toktulowice@wp.pl

IMPREZA OTRZYMAŁA PATRONAT

Starostwa Powiatowego w Opolu

CEL IMPREZY

Przypomnienie i utrwalanie zwyczajów i obrzędów kultywowanych na wsi opolskiej w okresie wielkopostnym.

MIEJSCE I TERMIN

Sala widowiskowa TOK, ul. Porcelanowa 6 (przy PKP)

7 kwietnia 2019 (niedziela)

godz. 1000 – 1200 przygotowanie jaj w ramach konkursu

WARUNKI UCZESTNICTWA

warunkiem przystąpienia do konkursu jest przyniesienie 3 surowych jaj1 lub/i wydmuszek, i narzędzi.

W czasie trwania konkursu uczestnik wykona własnoręcznie jedną pracę konkursową techniką batiku.

Każdy uczestnik konkursu typuje 3 prace na konkurs (dwie przyniesione ze sobą i jedną wykonaną w czasie konkursu).

ADRESACI KONKURSU

Dzieci i młodzież do lat 14 z terenu powiatu opolskiego.

OCENA

Prace konkursowe oceniane będą pod względem :

zgodności z tradycją techniki pisania,

estetyki wykonania,

doboru i łączenia kolorów.

Prace wykonane i ocenione w czasie trwania konkursu przechodzą na własność Organizatora. Zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej, na terenie Tułowic.

PRZEWIDYWANE NAGRODY:

Za zajecie I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej

a) do 7 lat, b) od 8 lat do 10 lat, c) od 11 do 12 lat, d) od 13 do 14 lat.

Organizator w ramach konkursu przewiduje:

drobny upominek za wzięcie udziału w konkursie,

poczęstunek.

Dodatkowo informujemy, że w ramach „Święta Opolskiej Pisanki”, 7 kwietnia 2019 (niedziela) w godz. od 1000 do 1430 odbędzie się „Jarmark Wielkanocny”. Zapraszamy do przygotowania swojego stoiska z dowolnymi wyrobami wielkanocnymi.

 

1 Preferowane wydmuszki, łatwe do przechowywania i prezentowania na wystawie pokonkursowej.