x
Wyszukaj w serwisie
x

Palma Wielkanocna 2018 galeria zdjęć i wyniki

XIII Konkurs Palm Wielkanocnych

W konkursie zaprezentowano sześć palm. Po dokładnej analizie wizualnej palm przedstawionych do konkursu, zgodności z tradycją, ocenie walorów estetycznych i kompozycji, komisja stwierdziła, że wszystkie palmy wykonano zgodnie z regulaminem konkursu. Wobec powyższego postanowiła przyznać nagrody wszystkim palmom.

I miejsce: Sołectwo Skarbiszowice

II miejsce: Rodzina Basztabin, Ligota Tułowicka

III miejsce: Rodziny: Dziura, Giez, Masiarz i Oszańca, Skarbiszowice

oraz wyróżnienia:

- Rodzina Wiesławy i Jerzego Żytkiewicz, Tułowice

- Tułowice Małe

- Internat Zespołu Szkół w Tułowicach